Naše služby

Služby poskytované naší společností jsou na profesionální úrovni. Naši znalci se vždy snaží najít společnou cestu s klienty. Naše znalecké posudky jsou akceptované soudy.

Znalecké posudky a ocenění

Uvažujete o koupi domu, akcie, dluhopisu? Potřebujete ocenit podíl v obchodní společnosti? Potřebujete pomoci s Vaším soudním případem? Nebo potřebujete znát hodnotu nehmotného majetku, jako jsou značky, know-how, patenty, licence a jiné?

 • nákupy a prodeje podniků a jejich částí
 • nákupy a prodeje nemovitých věcí, práv a ostatních druhů majetků
 • nabídky převzetí, veřejné návrhy smluv na odkoupení a nabídky na odkoupení
 • ocenění nehmotného majetku, nehmotných práv (patenty, licence, know-how, značek, obchodních jmen, názvů výrobků, loga)
 • veřejné a exekutorské dražby
 • revizní znalecké posudky
 • přezkoumání obvyklých cen
 • fúze, převody jmění na společníka, rozdělení a změny právní formy
 • ocenění cenných papírů a jejich derivátů, burzovních komodit a jejich derivátů
 • ocenění závazků a pohledávek
 • Odhad výše vzniklé škody
 • Účetnictví a daně
 • a mnoho dalšího...

Poradenství

Zpracování finančních plánů, nákupy, prodeje, nahlížení do katastru nemovitostí a mnoho dalšího. Poradíme i Vám, jak udělat další krok bezpečně.

 • finanční plánování
 • katastr nemovitostí
 • nákupy a prodeje akcií
 • kupní, darovací a jiné smlouvy
 • finanční zdraví
 • podnikatelské plány
 • a mnoho dalšího...

Studie a analýzy

Plánujete strategické rozhodnutí a chybí vám vstupní analýza? Obraťte se na nás a dál dělejte to, co umíte nejlépe. Nabízíme SWOT analýzy, úvěrové obchody, pořízení hmotného i nehmotného majetku a mnoho dalšího.

 • bonita, likvidita, platební schopnost, předlužení, úvěruschopnost
 • dražby nemovitostí
 • úvěrové obchody
 • audit účetní závěrky
 • a mnoho dalšího...
Media

Profesionální poradce v oceňování. Poskytujeme široké spektrum poradenských služeb.

 • Bankovní spojení: 129534230/0300
 • Datová schránka: y4qr9fa
 • Spisová značka: C 57202/MSPH Městský soud v Praze